תזכורת – דרישות רשות ההגירה לנוסעים ל/מ דרום אפריקה

אנו מבקשים לחזור ולהפנות את תשומת לבך לדרישות התקפות של הרשויות בדרום אפריקה:

דרכונים

ילדים

נוסעים מתחת לגיל 18 הטסים ל/מדרום אפריקה - ההנחיות תקפות לנוסעים מתחת לגיל 18 המבקשים להיכנס/לצאת ל/מדרום אפריקה כאשר הם מלווים על ידי שני ההורים/הורה אחד/מלווה בוגר אחר או טסים ללא ליווי.

בכל אחד מן המקרים, יהיה על הנוסע להציג את כל המסמכים הבאים בשפה האנגלית:

לתשומת לבך,

נסיעה טובה